Privacyverklaring en Cookiewetgeving

Op Artiestennieuws.nl vind je functionele-, advertising-, sociale media- en analytische cookies. Deze worden gebruikt voor het verzamelen, delen en gebruiken van gegevens. Kijk hier voor meer informatie over de Privacyverklaring en Cookiewetgeving en hoe deze door Artiestennieuws.nl wordt toegepast.

Privacyverklaring ArtiestenNieuws

ArtiestenNieuws ArtiestenNieuws, gevestigd aan Domplein 24 3512JE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.artiestennieuws.nl/ Domplein 24, 3512JE Utrecht 085 744 14 40

D. Vaesen is de Functionaris Gegevensbescherming van ArtiestenNieuws Hij/zij is te bereiken via info@artiestennieuws.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ArtiestenNieuws verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artiestennieuws.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ArtiestenNieuws verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen. Dit doen wij uitsluitend wanneer je ons via het contactformulier hebt gevraagd of wij contact met je opnemen.
– ArtiestenNieuws analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– ArtiestenNieuws volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ArtiestenNieuws neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ArtiestenNieuws bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor  persoonsgegevens: Maximaal 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

ArtiestenNieuws deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ArtiestenNieuws blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ArtiestenNieuws jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vanaf 5 juni 2015 is de Nederlandse Cookiewet in werking. Volgens deze wet moeten websites hun bezoekers volledig en duidelijk informeren over het gebruik van cookies op de website.

Sinds 4 februari 2015 is de wet definitief. Hierdoor vallen cookies met weinig of geen privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving. Voor het gebruik van privacy-gevoelige informatie moeten gebruikers echter nog steeds toestemming verlenen.

ArtiestenNieuws gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ArtiestenNieuws gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk hier voor een toelichting:

Cookies op Artiestennieuws

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die tijdens jouw bezoek aan Artiestennieuws.nl worden opgeslagen op je PC. De informatie wordt gebruikt om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. De cookies die wij plaatsen zijn ‘first party cookies’. Andere cookies (third party cookies) worden door andere partijen geplaatst. Bijvoorbeeld door adverteerders en sociale media die content op Artiestennieuws.nl tonen.

Vier soorten cookies op Artiestennieuws

Op Artiestennieuws.nl worden vier soorten cookies gebruikt:

  1. Noodzakelijke en functionele cookies: Functionele cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website. Conform de cookiewet hoeft Artiestennieuws.nl voor deze categorie geen toestemming te vragen.
  2. Analytische cookies: Artiestennieuws.nl maakt gebruik van Google Analytics. Deze statistiektool maakt gebruik van analytische cookies. Door middel van Google Analytics kan de redactie o.a. meten hoeveel bezoekers zich op de site bevinden, waar deze vandaan komen, welk besturingssysteem zij gebruiken en hoeveel personen bepaalde (nieuws)artikelen lezen. Voor Artiestennieuws.nl is deze informatie enorm belangrijk omdat wij hierdoor de site kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker kunnen maken voor onze lezers.
  3. Sociale Media cookies: Embedded content van sociale media websites bevat vaak cookies. Denk bijvoorbeeld aan YouTube filmpjes, Instagram posts, Gravatar comments of ingesloten Tweets. De gegevens die deze cookies verschaffen zijn alleen beschikbaar voor de sociale media platformen.
  4. Artiestennieuws.nl heeft geen inzicht in deze informatie. Voor het plaatsen van deze cookies heeft Artiestennieuws.nl wel jouw toestemming nodig. Kijk hieronder voor meer informatie over het cookiebeleid per platform:
  5. Advertising cookies: In opdracht van Artiestennieuws.nl plaatst Google Adsense advertentiecontent op de website van Artiestennieuws. Deze content vind je terug in de vorm van banners. Voor het gebruik van deze banners wordt gebruik gemaakt van een cookie van DoubleClick met als doel de advertenties op de website te verbeteren. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare info tenzij de Google-account gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

Verder maakt Artiestennieuws.nl gebruik van affiliatemarketingprogramma’s en Bol.com. Deze adverteerders gebruiken cookies voor het verzamelen, delen en gebruiken van gegevens.

Cookies uitzetten

Wil je geen cookies op je PC installeren? Dan kun je dit eenvoudig uitzetten in je browser. Raadpleeg de helppagina of instellingenfunctie van je browser: Kijk hier voor meer info over Cookie Instellingen van Safari, Internet Explorer, Chrome en Firefox.

Heb je vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van Artiestennieuws.nl? Neem dan contact op met de redactie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ArtiestenNieuws en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@artiestennieuws.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . ArtiestenNieuws wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ArtiestenNieuws neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@artiestennieuws.nl

 

Foutje gezien? Mail de redactie.​